Înregistrează-te acum

Conectare

Parolă pierdută

Ai pierdut parola? Vă rugăm să introduceţi adresa de e-mail. Veţi primi un link şi va puteți crea o noua parola prin e-mail.

Categorie : Modele acţiuni, cereri, contracte

Modele acţiuni, cereri, contracte

Cerere privind emiterea ordinului de protectie   I.Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul) Denumirea: Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Persoana desemnată cu formularea cererii: II.Asistenţa juridică Victima are un avocat? În caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică prin avocat? DA/NU DA/NU III.Date privind victima ...

Citeşte mai mult

Cererea de evacuare ca urmare a încetării/rezilierii contractului de închiriere potrivit procedurii reglementate de art. 1034-1044 C. proc. civ.  Cererea de evacuare ca urmare a încetării / rezilierii contractului de închiriere Sediul materiei: 1033- 1044 C. proc. civ. ...

Citeşte mai mult

Cererea inculpatului de înlocuire / încetare a obligațiilor în cazul controlului judiciar / controlului judiciar pe cauțiune în faza de urmărire penală / în procedura de cameră preliminară / în faza de judecată     Sediul materiei: 215 alin. (8), (9) C. ...

Citeşte mai mult

Model de cerere pentru solicitare de informații de interes public   Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ____________________________________  Sediul/adresa________________________ Data________________________________       Stimate domnule/Stimată doamnă ______________________________     Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul  acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie ...

Citeşte mai mult

Cerere de reexaminare a despăgubirilor acordate pentru amânarea nejustificată a judecării cauzei sau a executării silite   Sediul materiei: 191 C. proc. civ. 148-151 C. proc. civ.     Instanţa[1] ..... Dosar nr...../...../.....     Domnule Preşedinte,     Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin ...

Citeşte mai mult

Cerere de eliberare a copiilor legalizate de pe hotărârile judecătorești Domnule Preşedinte, Subsemnatul _________, în calitate de __________ (reclamant sau, după caz, pârât, intervenient, apelant, recurent,contestator, revizuent, intimat etc.) în dosarul nr. _____/____ al acestei instanţe, vă rog să-mi aprobaţi Eliberarea de copii ...

Citeşte mai mult

Cerere de aplicare a apostilei adresată tribunalului Cerere de aplicare a apostilei adresată tribunalului   Nr. Inregistrare ……………………………………. Nr. Acte …………………………………….     DOMNULE PREŞEDINTE,     Subsemnatul ………………….. ( prin mandatar……………………………………………………………) domiciliat în  ………………………………………………………………………………………………………………………… prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba supralegalizarea următoarelor acte: ……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Menţionez că ...

Citeşte mai mult

Cerere de arătare a titularului dreptului     Sediul materiei: 75 C. proc. civ. 148–151 C. proc. civ.     Instanţa [1] ….. Dosar nr. …../…../….. Completul…. Termenul[2]….     Domnule Preşedinte,     Subsemnatul[3] (nume ....., prenume ....), personal//prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin ...

Citeşte mai mult
error: Protected Content!